Zwrot podatku dochodowego z Luksemburgu

Zwrot podatku dochodowego z Luksemburga


Wszyscy pracownicy i osoby samozatrudnione w Luksemburgu płacą 10-15% podatku dochodowego od ich zarobków i mają prawo do refundacji.

Co to jest Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension?


Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension to roczne podsumowanie, które otrzymujesz od swojego pracodawcy na koniec roku podatkowego. Pokazuje ono całkowitą kwotę, otrzymaną od pracodawcy i kwoty podatku wypłacaną do urzędu skarbowego od Twoich zarobków.

Za ile lat wstecz mogę się starać o zwrot?

Można się rozliczać za rok wstecz.

Ile czasu trwa procedura zwrotu?

Od 6 miesięcy do roku. Czas ten jest jednak uzależniony od pracy urzędu podatkowego.

Jaka jest cena takiej usługi?

Wynosi 10% od kwoty zwrotu. Jednak jest to nie mniej niż 58 EUR.
Cena nie zawiera podatku VAT ani opłat bankowych!